โอนเงินเข้าที่บัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด  มากทรัพย์  เจเนอรัล ซัพพลาย                                    

     -  ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น เลขที่บัญชี 871-2-01357-6 (ออมทรัพย์)  

    -  ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูน้ำขอนแก่น เลขที่บัญชี 969-0-02880-9 (ออมทรัพย์)

    -  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตึกคอมขอนแก่น เลขที่บัญชี 935-3-00074-5 (กระแสรายวัน)

         

      หลังจากท่านได้ทำการชำระเงินสามารถแจ้งรายละเอียดผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 087-7232369(ฝ่ายบัญชี)

แฟกซ์ 043-001602 หรือทางอีเมล์ Sales_m_sub@hotmail.com ( โปรดระบุจำนวนเงินที่โอน วัน,เวลา และธนาคารที่โอนเข้าให้ชัดเจนด้วยค่ะ)

Visitors: 44,309