ตำแหน่งงานว่าง

 พนักงาน บัญชี 0 ตำแหน่ง 

• เพศหญิง 20-40ปี • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป • อ่าน- เขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง • มีประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย2 ปีขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานโปรแกรม บัญชี Express & Micro soft  EXCELL & Power point ได้คล่อง  • มีความรับผิดชอบสูงต่อตำแหน่งหน้าที่รับมอบหมายและมีความตั้งใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย  • สามารถนำเสนองาน และ เป็นผู้นำการประชุมได้  • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความเป็นผู้นำ • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี • ทำงานจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ 
 
                                                                                 พนักงานขับรถส่งของ 0 ตำแหน่ง
• 
เพศชาย 20-45ปี • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป • สามารถใช้ แรงงาน ยกสินค้าส่งของและ ลงของได้     • มีใบขับขี่รถยนต์• ชำนาญเส้นทางต่างจังหวัดแถบภาคอีสาน และในเมืองขอนแก่น • อ่าน- เขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง• อ่าน- เขียนภาษาไทยได้คล่อง• ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว• ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน•ไม่เสพยาเสพติด ทุกประเภท•ไม่ติดดื่มสุรา ในขณะช่วงเวลาทำงาน  • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี • ทำงานจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์  
                                                                              พนักงานขาย 2 ตำแหน่ง (ด่วน)
• เพศชาย 
25-45ปี • วุฒิการศึกษา ปวส, ปริญญาตรี    ขึ้นไป • มีประสบการณ์การขาย อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป  • อ่าน- เขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง• อ่าน- เขียนภาษาไทยได้คล่อง • สามารถทำงานออกต่างจังหวัด ในเขตภาคอีสานได้• สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานโปรแกรม Excel PowerPoint  ได้คล่อง  • มีความรับผิดชอบสูงต่อตำแหน่งหน้าที่รับมอบหมายและมีความตั้งใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย  • สามารถนำเสนองาน และ เป็นผู้นำการประชุมได้  • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความเป็นผู้นำ• ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน•ไม่เสพยาเสพติด ทุกประเภท•ไม่ติดดื่มสุรา ในขณะช่วงเวลาทำงาน • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว • ทำงานจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ 
 เอกสารสมัครงาน:
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบขับขี่
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิการศึกษา
5. รูปถ่าย 1 ใบ 

 สวัสดิการบริษัท :
เงินเดือนประจำประกันสังคมเบี้ยเลี้ยงกลับดึก หลัง19:00 pmเบี้ยเลี้ยง ลงของ มากกว่า 2.5 ตัน ,  เบี้ยขยัน 500- บาท/เดือนชุดยูนิฟอร์ม พนักงาน ,งานสังสรรประจำปี  

 สมัครงาน ด้วยตนเอง ที หจก. มากทรัพย์ เจเนอรัล ซัพพลาย    
222 หมู่ 5 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000   โทร : 086-4558078 

Visitors: 44,308