เกี่ยวกับเรา

          

       หจก. มากทรัพย์ เจเนอรัล ซัพพลาย ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.พ.ศ.2552 ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ในระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย รวมไปถึงเคมีภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น  สินค้าที่ทางบริษัทจำหน่าย อาชิเช่น กรดเกลือ,โซดาไฟ,คลอรีน,กรดซัลฟูริก,กรดไนตริก,สารส้ม,ไฮโดรเย่นเปอร์อ๊อกไซด์ ,แพคผง เป็นต้น โดยทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการขนส่งเคมีภัณฑ์อย่างมีคุณภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกซึ่งทางบริษัทให้ความสำคัญกับการคัดสรรค์บุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็นทีมงานของทางบริษัทซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 428 ม.12  บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 นโยบายหลักของบริษัท ( Company Policy )

Quality ให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพสูง

Price  จำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมต่อลูกค้า

Safety การจัดส่งสินค้าและขนถ่ายสารเคมีด้วยความปลอดภัยสูงสุด

Delivery มีการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วแม่นยำ,ตรงต่อเวลาและทันความต้องการของลูกค้า

Relation บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านสารเคมีอย่างมืออาชีพ

 หจก.มากทรัพย์ เจเนอรัล ซัพพลาย  เป็น ผู้ตอบสนองความต้องการด้านสารเคมี ให้แก่ อุตสาหกรรมหลายๆด้าน โดยทางบริษัท ของเรา สามารถส่งสารเคมีไปให้ลูกค้าตามบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้ จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทางด้านเคมี ที่มีอันตรายจากการกัดกร่อนสูง เช่น กรดเกลือ กรดไนตริก โซดาไฟ คลอรีนน้ำ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จนได้รับการรับรองคุณภาพตาม มาตราฐาน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนด้านการควบคุมความ ปลอดภัย และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการของลูกค้า บริษัทจึงได้ จัดตั้งทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายเทสารเคมีอันตรายให้ลูกค้า โดยเรามีขอบเขตงาน ดังนี้

       1.สารเคมีบำบัดน้ำเสีย / น้ำประปา เคมีสำหรับปรับค่า PH, เคมีสำหรับตกตะกอน, เคมีสำหรับเปลี่ยนสี, เคมีสำหรับกำจัดสนิมเหล็ก                                

       2.เคมีสำหรับอาหารและผลไม้กระป๋อง , เคมีสำหรับหมักดอ ,  โรงงานน้ำตาล , โรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็ง  เคมีสำหรับอาหารและผลไม้ระป๋อง เคมีสำหรับหมักดอง ,  โรงงานน้ำตาล , โรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็ง                                                                                                                             

       3.เคมีสำหรับย้อมผ้า เคมีสำหรับฟอกสี  เคมีสำหรับปรับผ้านุ่ม  เคมีสำหรับกันสีตก                                                                                    

4.สารกรองกำจัดสี กลิ่น ( คาร์บอน )  สารกรองกำจัดสนิมเหล็ก    แมงกานีส   สารกรองเรซิ่น    สารกรองแอนทาไซด์    ทราย                                        

       5.เคมีที่ใช้ในห้อง Lab กรดไนตริก,กรดไนตริก                                                                                                                                    

6.เคมีที่ใช้ในสระว่ายน้ำ คลอรีนเกร็ด 70% และ 90%,  ผงกรองขาว , โซดาแอช                                                                                                      

       7.เคมีจำพวกสารโซเว้นท์ เช่น อะซิโตน, ไซลีน,  โทลูอีน เป็นต้น                                                                                                                          

       8.เคมีสำหรับน้ำดื่มและประปา เช่น คลอรีนน้ำ 10%,  คลอรีนผง 65%และ70%,  เกลือล้างเรซิ่น 97.5%  ,  น้ำยาตรวจค่าคลอรีน ค่าPH ไส้กรองเซรามิค  , ไส้กรองใยแก้ว

       9.บริการอื่น เช่น เปลี่ยนสารกรองเรซิ่น คาร์บอน แมงกานีส   ทราย , ติดตั้งระบบน้ำประปา ระบบ RO บริการปรับปรุงคุณภาพน้ำดี , อุปกรณ์ตรวจวัดค่าน้ำ ,  อุปกรณ์ที่ใช้ในห้อง  Lab ,  เคมีสำหรับผลิตไบโอดีเซล

    

Visitors: 44,309