รายการสินค้า (Product list)

      PRODUCT LIST

DESCRIPTION

ORIGIN

PACKING

1. กรดกำมะถัน(Sulphuric Acid 70%)

Local

30 Kgs. /Drum

2.กรดกำมะถัน(Sulphuric Acid 98%)

Local

35 Kgs. /Drum

3.กรดเกลือ(Hydrochloric Acid)

Local

20,25Kgs./Drum/Tank

4.กรดส้ม (Acetic Acid)

U.S.A.Taiwan

30 Kgs. /Drum

5.กรดกำมะถันแท่ง (Sulphur Roll)

Local

50 Kgs. /Bag

6.กรดกำมะถันผง (Sulphur Powder)

Local

25 Kgs. / Bag

7.เกลือป่น(Salt  Powder)

Local

50 Kgs. / Bag

8.เกลือเม็ด

Local

40 Kgs. / Bag

9.เกลือรีไฟน์ 98%

Local

50 Kgs. / Bag

10.เกลืออนามัย 99%

Local

50 Kgs. / Bag

11.คลอรีนผง 25%  (Calcium Hypochlorite ) , 

Local

20 Kgs. / Bag

12.คลอรีนผง 65%  (Calcium Hypochlorite )

Local

50 Kgs. / Drum

13.คลอรีนเม็ด 65 - 70%  (Calcium Hypochlorite )

Local

40 Kgs. / Drum

14.คลอรีนเม็ด 70-75% (Calcium  Hypochlorite)

Local

40 Kgs. / Drum

15.คลอรีนน้ำ 10%  (Sodium Hypochlorite )

Local

        25 Kgs./Drum

16.คอปเปอร์ซัลเฟต (Copper Sulphate )

Local

50 Kgs. / Bag

17.แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride ) – Food Grade

Japan,Korea,China

25 Kgs. / Bag

18.แคลเซียมคาร์บอเนต(Calcium Carbonate)–หนัก,เบา

Local

25 Kgs. / Bag

19.ซิงค์อ๊อกไซค์(Zinc Oxide )

Local

25 Kgs. / Bag

20.กรดมะนาว(Citric Acid)

Local,China

25 Kgs. / Bag

21.โซดาไฟ 50%  (Sodium hydroxide)

Local

30 Kgs./Drum/Tank

22.โซดาไฟเกล็ด  (Sodium hydroxide)

Poland

50 Kgs. / Bag

23.โซดาไฟเกล็ด  (Sodium hydroxide)

China

25 Kgs. / Bag

24.โซดาไฟเกล็ด  (Sodium hydroxide)

Asahi

25 Kgs. / Bag

25.โซดาไฟไข่มุก  (Sodium hydroxide)

Local

25 Kgs. / Bag

26.โซดาไฟแอช (Sodium Carbonate ) - DENSE

U.S.A

50 Kgs. / Bag

27.โซดาไฟแอช (Sodium Carbonate ) - LIGHT

China

40 Kgs. / Bag

28.โซดาไฟแอช (Sodium Carbonate ) - LIGHT

Poland

50 Kgs. / Bag

29.โซเดียมซัลเฟต  (Sodium Sulphate)

China, Local

50 Kgs. / Bag

30.โซเดียมซัลไฟท์  (Sodium Sulfite)

Local

25 Kgs. / Bag

31.โซเดียมซิลิเกต (Sodium Silicat 44’BE)

Local

25 Kgs. / Bag

32. โซเดียมไดโครเมท (Sodium Dichromate)

Germany

25 Kgs. / Bag

33.โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต ( Sodium Tripoiyphosphate)

Japan,China

25 Kgs. / Bag

34.โซเดียมไนเตรท (Sodium Nitrite)

Chili

50 Kgs./ Bag

35.โซเดียมไนเตรท (Sodium Nitrite)

China

50 Kgs. / Bag

36.โซเดียมเบนโซเอท (Sodium Benzoate) – Food Grade

U.S.A

20 Kgs. /Bag

37.โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate)

Japan

25 Kgs. / Bag

38.โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate)

China

25 Kgs. / Bag

39.โซเดียมฟอร์เมท (Sodium Formate)

Japan

50 Kgs. / Bag

40.โซเดียมเมทต้าซิลิเกต (Sodium Metasilicate)

Local

25 Kgs. / Bag

41.โซเดียมเมทต้าไบซัลไฟท์ (Sodium Metabisulfite)

BASF

50 Kgs. / Bag

42.โซเดียมเมทต้าไบซัลไฟท์ (Sodium Metabisulfite)

Italy,Local

25 Kgs. / Bag

43.โซเดียมอาซิเตรท (Sodium Acetate)

China,Local

25 Kgs. / Bag

44.โซเดียมเฮกซ่าเมทต้าฟอสเฟต (Calgon)

England

50 Kgs. / Bag

45.โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ 85% (Sodium Hydrosulfite)

China

50 Kgs./Drum

46.ด่างทับทิม  (Potassium Permanganate )

China

25,50 Kgs. / Bag

47.ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต(Diammonium Phoshate )

England

50 Kgs. / Bag

48.ไตรโซเดียมฟอสเฟต (Trisodium Phosphate)

China

25 Kgs. / Bag

49.ไนตริก แอซิค (Nitric Acid 68% )

Local,Korea,Belglum

35 Kgs. / Drum

50.แบเรียมคลอไรค์   (Barium Chioride)

China

25 Kgs. / Bag

51.ปูนขาว  (Calcium Hydroxide)

Local

25 Kgs. / Bag

52.โปรตัสเซียมคลอไรด์ (Potassium Chloride)

Germany

50 Kgs. / Bag

53.โปรตัสเซียมคาร์บอเนต (Potassium Carbonte)

Asahi

25 Kgs. / Bag

54.โปรตัสเซี่ยมไนเตรท (Potassium Nitrate)

Israel

25 Kgs. / Bag

55.โปรตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ 48% (Potassium Hydroxide)

Local

300 Kgs. / Drum

56.โปตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ 95% (Potassium Hydroxide)

Korea

25 Kgs. / Bag

57.พาราฟีน แว็ค  (Parafifin Wax)

Japan

2 Kgs. / Box

58.แพคน้ำ 10% (Poly Aluminium Chlcirde) - PAC

Local

25 Kgs. / Drum

59.แพคผง (Poly Aluminium Chloirde ) - PAC

Japan,China

25 Kgs. / Bag

60. ฟอร์มาลีน (Formaldehyde 40%)

Local

20 Kgs. / Drum

61.ฟอร์มิค แอซิค (Formic Acid 90%)

Indo

35 Kgs. / Drum

62.ฟอร์มิค แอซิค (Formic Acid 94%)

BASF

35 Kgs. / Drum

63.ฟอสฟอริค แอชิค 85% (Phosphoric Acid ) – Food Grade

China,Korea

35 Kgs. / Drum .Tank

64.เฟอร์รัสซัลเฟต (Ferrous Sulfate)

Local

50 Kgs./ Bag

65.เฟอร์ริคคลอไรด์ (Ferric Chloride 40%) 

Local

30 Kgs. / Drum

66.เฟอร์ริคคลอไรด์ (Ferric Chloride 46%)

Local

30 Kgs. /Drum

67.แม็กนีเซียมคลอไรด์ (Magnesium Chloride)

China,Germany

25 Kgs. / Bag

68.แม็กนีเซียมซัลเฟต (Magnesium Sulphate)

China

25 Kgs. / Bag

69.แม็กนีเซียมซัลเฟต (Magnesium Sulphate)

Germany

50 Kgs. / Bag

70.โมโนโซเดี่ยมฟอสเฟต (Monosodium Phosphate)

Local

50 Kgs. / Bag

71.โมโนโปดัสเซี่ยมฟอสเฟต (Monopotassium Phosphate)

Local

25 Kgs. / Bag

72.ยูเรีย (Urea)

Local

50 Kgs. / Bag

73.สารส้มขุ่นก้อน (Aluminum Sulphate)

Local

25,50/Kgs. / Bag

74.สารส้มขุ่นผง   (Aluminum Sulphate)

Local

25 Kgs. / Bag

75.สารส้มใสก้อน (Aluminum Sulphate)

Local

25,30 Kgs./Drum

76.สารส้มใสผง (Aluminum Sulphate)

Local

25 Kgs. / Bag

77.สารส้มขุ่นเม็ด (Aluminum  Sulphate)

Local

25 Kgs. / Bag

78.อ๊อคซาลิค (Oxalic  Acid)

Taiwan

25 Kgs. / Bag

79. แอกซ์ทีเวเด็ดคาร์บอน (Acitvated Carbon )

Japan

25 Kgs. / Bag

80.แอมโมเนียน้ำ (Ammonium Hydroxide 27%)

Local

18/22/180 Kgs. /Drum

81.แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride )

China,Japan

25 Kgs. / Bag

82.แอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium Sulphate)

Local

50 Kgs. / Bag

83.ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซค์ (Hydrogenperoxide)

Local

35 Kgs. /Drum

84.เฮกซน  (Hexane)

 

18 Lite. / Drum

85.ทูโลอิน  (Toluene)

 

19 Lite. / Drum

86.Dap  (Diammoniuin phosphate)

Local

50 Kgs. / Bag

87.กรดกัดแก้ว (Hydrofluoric Acid)

China

25 Kgs. / Drum

88.เซลาตอม  (Celatom)

USA.

20 Kgs. / Bag

89.สกายไบโอ B – 20

 

20 Kgs. / Drum

90.โซเดียมคลอไร้ท์  (Sodium Chlorite 25%)

China,Korea

25 Kgs. / Drum

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 45,449